Сотрудники

Кыргызбай кызы Рахима 2-чи орто группанын тарбиячынын жардамчысы
Кылычбекова Касиет Дастанбековна Мектепке даярдоо группасынын тарбиячынын жардамчысы
Токтосейитова Кундуз Токтосейитовна 1-чи орто группанын тарбиячынын жардамчысы
Суеркулова Назгул Асанкуловна Жогорку группанын тарбиячынын жардамчысы
Орунбаева Нургуль Шаракмановна 2-чи орто группанын тарбиячысы
Медербек кызы Нурзада 1-чи кенже группанын тарбиячысы
Абдылдаева Каныкей Бердалиевна 1-чи орто группанын тарбиячысы
Джаманкулова Мира Кокулевна Директор
Мамбетказиева Тумар Жусуповна Мектепке даярдоо группасынын тарбиячысы
Омуралиева Нургуль Капаровна Директордун АХЧ боюнча орун басары
Мураталиева Айзада Дамировна Жогорку группанын тарбиячысы
Атаналиева Тамара Кыдыргычевна 1-чи кенже группанын тарбиячынын жардамчысы
1 / 212